/

Beynəlxalq seminarlarda iştirak

Texniki heyyətdə çalışan əməkdaşlarımız zaman-zaman Beynəlxalq seminarlarda iştirak edərək bilik və təcrübələrini inkişaf etdirməkdədirlər.

Montalama üzrə peşəkarlaşan işçi heyyətimiz hər zaman inkişaf etmək üçün bir neçe müddətdən bir Seminarlarda iştirak edirlər. 

Müvəffəqiyyətli olan işçilərə yeni karyera imkanları təqdim etmək bizim əsas hədəflərimizdən biridir.

Digər Xəbərlər