/

Monolit beton və dəmir-beton konstruksiyaların qurulması

Texniki vəziyyətin qiymətləndirilməsi – kəmiyyətcə qiymətləndirilən göstəricilərin layihə və normativ sənədlə müəyyən edilən göstəriciləri ilə müqayisəsi əsasında, tikinti konstruksiyalarının və ya bina və qurğuların zədələnmə dərəcəsinin və istismara yararlı olub olmamasını təyin edirik. Texniki vəziyyətin normativ dərəcəsi – tikinti konstruksiyasının və ya bina və qurğuların texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə bütün meyarların kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olduğu şəraitdə işə başlanılır. Binanın müasirləşdirilməsi – mövcud normalarla istismar şəraitinə dair irəli sürülən yeni tələblərə uyğun olaraq, köhnə binaların və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş avadanlığın dəyişdirilməsi ilə bağlı həcmi-planlaşdırma və memarlıq həllərinin yeniləşdirilməsini nəzərdə tutan xüsusi rekonstruksiya həyata keçiririk. Binanın mənəvi köhnəlməsi – bina və qurğuların əsas istismar göstəricilərinin müasir texniki tələblər səviyyəsindən tədricən (zamanla) azalmasıdır. Binanın fiziki köhnəlməsi – obyektiv səbəblər ucbatından binaların texniki və bununla bağlı istismar göstəricilərinin də tələblərə cavab verməməsinə görə bina və digər tikililər bərpaya ehtiyac duyur. Binalara memarlarımız tərəfindən ilkin baxış keçirilir və onun əsasında yerindən ölçü alınaraq layihənin ilkin çizimlərinə start verilir.

Digər Fəaliyyətlər