/

Texnoloji avadanlıqların quraşdırılması

Verilən layihədə hansı bölümdə ki bizim stansiya və texniki otaqlarımız olacaq onlar ilkin olaraq çizimlərdə otuzdurulur. Layihədə yerləri və olçüləri funksionallığı təyin edildikdən sonra büdcə hesablanır və ona uyğun olaraq firmalardan avadanlıqlar araşdırılır və sifarişə keçirilir.

Digər Fəaliyyətlər