/

Xüsusi qurğuların tikintisi və quraşdırılması

Tikintiyə başlamazdan öncə ilkin olaraq layihə ilə tanış olub və sifarişçiylə son qərar qəbul edilir. Layihənin memarlıq həlli olunduqdan sonra onun konstruksiya həlli edilir. Daha sonra isə dizayn edilir.tikintinin növündən asılı olaraq konstruksiyası ona görə müəyyən edilir. Layihənin konstruksiyası çizilir və ona uyğun da material siyahısı çıxarılır və layihənin memarı tərəfindən sifarişə keçirilir.

1. Bina və qurğuların polad konstruksiyaları

Arxitekturada sərhədsiz həll imkanı, layihədə çox daha estetik və gələcəyə dönük qalıcı problemsiz istifadə etməyə imkan verir. Yer iştirak ediləcək dəyişikliklərə və böyütmə ya da kiçiltmə əməliyyatlarında sürətli və problemsiz bir keçid imkanı verir. İstənildiyi təqdirdə polad daşıyıcı sistemin hamısı zərərsiz olaraq sökülərək dünyada istənilən nöqtəyə çox iqtisadi olaraq nəql edilər. Müvəqqəti saxlama işləri də ayrılmaq üçün verilir. Quruluşu meydana gətirən bütün elementlər bolt kimi istehsal edilə bilər. Bu xüsusiyyət polad tikinti quruluşunda sökmə, daşıma, dəyişdirmə, böyütmə və ya kiçiltmə əməliyyatlarında minimum zərərsiz vəsait itkisinin qarşısının alınmsını təmin edər. Polad strukturunun inşası və monitorinqi bina strukturunun davamlı təkmilləşdirilməsi, yüksək markalanma səhvləri və kompüter mühitinin yüksək etibarlılığı və davamlılığı sayəsində mümkün olmuşdur.

Digər Fəaliyyətlər