/

Yüngül qoruyucu konstruksiyaların quraşdırılması

Bina və qurğuların inşaat konstruksiyalarının (beton, dəmir-beton, polad, aluminium, ağac, daş və xrizotilsement) mənfi 50 -dən müsbət 50°с-yə qədər temperatura malik olan aqressiv mühitlərin təsirindən mühafizəsinin layihələndirilməsinə şamil olunur. İnşaat konstruksiyalarının mühafizəsi korroziyaya davamlı materiallar tətbiq etməklə və konstruktiv tələbləri yerinə yetirməklə (ilkin mühafizə), konstruksiyaların səthinə metal, oksid, lakboyalı, metallı-lakboya və mastika örtükləri çəkməklə, sürtkü, təbəqə, üzlük və digər materiallar çəkməklə (ikinci müdafiə), həmçinin elektrokimyəvi üsullar tətbiq etməklə həyata keçirilməlidir.

1.Metal konstruksiyalar

Sütun və dayaq divarlarına xüsusi metal konstruksiyalar vasitəsilə binaya dayanıqlılıq verilir.metal dirəklərdən və metal profillərdən istifadə edilir. Alternativ məhsullarla müqayisədə polad, yüngül, yüksək gücü və davamlılığı, hər bir mərtəbə sinfi və zəlzələ zonaları üçün ən doğru olan daha elastik struktur və sünilik xüsusiyyətləri tikinti materialları işlədilir. Polad tikinti elementlərinin istehsalı və quraşdırılması zamanı digər alternativ strukturlardan daha qısamüddətlidir.polad tikinti quruluşu təməl tikililərin və möhkəmlətmə sahələrinin ilkin işlərində alternativ strukturlara nisbətən iqtisadi mənfəətin və vaxtın böyük üstünlüyünü təmin edir.

2.Ekstruzion panel və lövhələrdən qoruyucu konstruksiyalar

Panel- sandviç panelləri, sənaye sektorunun ehtiyaclarını ödəyən və həyatın daha asan və rahat olmasını təmin edən binalarda izolyasiya quruluşuna əsasən istilik, su, səs izolyasiyası və yanğın təhlükəsizliyi təmin edir. Ekonomik, estetik və yüksək keyfiyyətdə olan, xarici atmosfer şəraitindən qorunaraq quruluşu təhlükəsiz şəkildə həyata keçirir. Son zamanlarda ölkəmizdəki sosial və sənaye strukturları, fabriklər və anbarlar, ticarət mərkəzləri və s. Daxili bölmə və ya soyuq hava kameraları kimi bir çox binada örtük materialı kimi istifadə olunur.

Digər Fəaliyyətlər