Teklifimiz

Monolitik beton ve betonarme yapıların inşaatı

Teknik Durumin Değerlendirilmesi – Nicel olarak değerledirilen göstergelerin proje ve normatif belgeyle belirlenen göstergeleri ile kıyaslanmasına dayanarak, bina yapılarının veya bina ve tesislerin zarar görme derecesini ve istismara yararlı olup olmadıklarını belirliyoruz. Teknik durumun normatif derecesi - inşaat yapılarının veya bina ve tesislerin teknik durumu değerlendirilerek tüm kriterlerin nicel ve nitel göstergelerinin normatif belgelerin taleplerine (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН ve s.) uygunluğu belirlenerek çalışmaya başlanılıyor. Binanın modernizasyinu –mevcut normlarla istismar durumu ile ilgili yeni taleplere uygun olarak, eski binaların ve manevi bakımdan eskimiş donanımın değiştirilmesi ile ilgili hacim planlama ve mimari çözümlerin yenilenmesini öngören özel bir yeniden yapılandırma çalışmaları yürütüyoruz. Binanın manevi olarak eskimesi – bina ve tesislerin . temel işletme özelliklerinin modern teknik gereksinimler seviyesinden kademeli olarak (zaman içinde) azalmasıdır. Binaların fiziksel eskimesi – objektif nedenlerden dolayı binaların teknik və bununla ilgili olan istismar göstergelerinin de taleplere yanıt vermemesi sonucunda bina ve diğer yapıların rehabilitasyona ihtiyacı vardır. Binalar ilk olarak mimarlarımız tarafından incelenir ve bu incelmeye dayanarak gerekli ölçümler yapılır ve projenin ön çizimleri başlanılır.

Metal yapıların hazırlanması ve montajı

Metal yapılar hemen hemen her inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu binanın temeli ve sütunları, tavanlar ve merdivenler, çeşitli bölümler vb. olabilir. FF Construction şirketi tüm projeleri mühendislik hesaplamalarına ve tüm standartlara tam uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bina dayanıklığını kaybettiği zaman – objektif nedenlerden dolayı binaların kullanım göstergelerinin de düşük olması sebebiyle bina ve diğer yapıların rehablitasyona ihtiyacı vardır. Bu durumlarda metal konstruksiyonlar aracılığıyla yapının sütun ve destek duvarlarının dayanıklığı  sağlanır. Metal saclar ve metal profiller kullanılır. Konstuksiyonun iş ortamına, kullanılan donatı  türüne bağlı olarak betonarme yapıların çatlağa dayanıklığına göre ilgili kategorilerin gereksinimleri gösterilir. Ve bu gereksinimler doğrultusunda saha çalışması başlatılır.

a) kategori 1 - çatlak oluşumu önlenir;

b) 2. Kategori –çatlağın  kısa ve uzun vadeli sınırlı genişlemesine izin verilir.

Betonarme yapıların çatlağa dayanıklılığına ilişkin taleplerin kategorileri elementin uzunlamasına ekseni normal ve eğimli çatlaklar için geçerlidir. Boyuna çatlakların açılmasının önlenmesi için yapıcı önlemler alınmalıdır (donatıların montajı), ancak önceden gerilmiş elementlerde, ayrıca, ön sıkıştırma aşamasında betondaki gerginlik maliyeti sınırlandırılmalıdır.

 

Özel tesisatların yapımı ve montajı:

Inşaata başlamadan önce ilk olarak projeyle tanışılır ve müşteri ile son karara varılır. Projenin mimari kısmı çözüldükten sonra onun konstruksiyon kısmı çözülür. Ardından tasarım yapılır. Konstruksiyon yapı tipine göre belirlenir. Projenin konstruksiyonu çizilir ve ona uygun olan malzeme listesi çıkarılır ve projenin mimarı tarafından sipariş verilir. 1. Binaların ve yapıların çelik konstrüksiyonları Mimaride sınırsız çözümler, projenin sorunsuz, daha estetik ve perspektif bir şekilde kullanılmasını sağlar. Yer yer edilen değişikliklere ve büyütme veya küçültme işlemlerinde hızlı ve sorunsuz bir geçiş imkanı sağlar. İstenirse, çelik taşıyıcı sistem tamamen sökülür ve dünyanın herhangi bir yerine ekonomik olarak taşınır. Ayrılma için geçici depolama da sağlanmaktadır. Yapıyı oluşturan tüm elementler cıvata gibi imal edilebilir. Bu ayrılabilir özellik, demontaj, nakliye, değiştirme, büyütme veya küçültme işlemlerinde çelik yapının en az zayiatla malzeme kaybının önlenmesini sağlar. Çelik konstrüksiyon yapısının tanıtımı ve takibi, binanın inşaatına sürekli olarak yapılması dolayısıyla üst düzey hataların önlenmesi sağlanır, bilgisayar ortamında güvenilirlik ve dayanıklılık en üst düzeyde tutulur.

Teknolojik ekipmanların kurulumu

Projenin hangi bölümünde istasyonumuza ve teknik odalara sahip olacağız, bunlar başlangıçta çizimlerle belirlenir. Projede yerler ve ölçümlerin işlevselliği belirlendikten sonra bütce hesaplanır ve buna uygun olarak şirketlerden ekipmanlar araştırılır ve siparişe başlanılır.

Projelerimiz

Bizim Ürünlerimiz

Başarılarımız

YEARS OF EXPERIENCE

LOREM IPSUM

PRODUCTS