Faaliyet Türleri

Projeler kabul edildiğinde onun tasarımı için gerekli olan malzemelerin listesi çıkarılır və malzemeler arasında tasarım için ahşap   yapılar yer alıyorsa biz onu profesyonelce yapıyoruz. Tasarıma uygun çizimler yapılır ve ahşap laminatın çizim boyutuna uygun olarak bölünür. Ahşap ve ahşap malzemeler  temel olarak fasad (cephe) ve iç mekanlarda kullanılır. Exterierde ise ahşap lamine, ahşap kompozitler de kullanıyoruz. 
Bu malzemeleri bina için kullanırken binamızın duvar ve kolonlarını kaliteli vir şekilde izole ederek sonraki aşamya geçiyoruz. Ahşap panellerimizi binaya yerleştirmeden önce arka kısmını desteklemek için profiller kullanıyoruz. Tüm çalışmalar bittikten sonra ihtiyaç olursa o ahşap malzememizin  yüzey kışmına lac ve gerekli maddeler kullanılır. Bazı durumlarda, bir süre sonra Ahşap  kısımlar kontrol edilerek gerekli maddeler kullanılır.

 

Bina ve tesisatların inşaat konstrukasiyonların (beton, betonarme, çelik, alüminyum, ahşap, taş ve chrysotillement) eksi 50C-den artı 50 C-ye kadar sıcaklık derecesine sahip olan ortamların etkisinden korunmasının sağlanması için tasarlanır. Yapı konstrüksiyonların korunması korozyona dayanıklı malzemeler uygulanarak ve ve yapısal gereksinimleri uygulayarak (ilk koruma), yapı yüzeyinde metal, oksit, lake, metal cila ve mastik kaplama ile, yağlayıcılar, tabakalar, kaplamalar ve diğer malzemeler (ikinci koruyucu) ve elektrokimyasal yöntemler uygulamakla gerçekleştririlmelidir.

4.1. Metal yapılar Kolonlar ve destek duvarların özel Metal Yapılar vasıtasıyla dayanıklığı sağlanır. Metal direkler ve metal profiller kullanılır. Alternatif ürünlerle karşılaştırıldığında çelik hafif, yüksek mukavemet ve dayanıklılık gücü, her kat sınfı için ve deprem bölgesi için en doğru olan daha elastik yapı ve yapaylık özelliklerinden dolayı inşaat malzemesi olarak kullanılır. Çelik konstrüksiyon elementlerinin üretimi ve kurulumu süresi diğer alternatif ürünlerle kıyaslandığında daha kısadır. Çelik inşaat yapısı olarak, temel binaların ve donatı alanlarının ilk çalışmalarında alternatif yapılara kıyasla ekonomik kazanç ve büyük zaman avantajı sağlar.

4.2. Ekstruder panelleri ve panellerden koruyucu yapılar Panel-Sandviç paneller, endüstriyel sektörün ihtiyaçlarını karşılayan və yaşamı daha rahat ve kolay hale getiren binalarda izolasyon yapıya dayanarak ısı, su, ses yalıtımı ve yangın güvenliğini sağlar. Ekonomik, estetik ve kaliteli yapısı dış ortamdan koşullarından korunmayı güvenli şekilde sağlar. Son zamanlarda ülkemizdeki sosyal ve endüstriyel yapılar, fabrikalar ve depolar, alışveriş merkezleri vb. kapalı veya soğuk hava kameraları gibi birçok binada kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Ön Cephe sistemimizde çeşitli malzeme ve sistemler kullanıyoruz. Öncelikle, mimarlarımız projenin tasarımı iel tanışır ve daha sonra ise tasarım uygun olarak malzeme kataloğundan gerekli olanlar seçilerek müşteriye sunulur ve  eğer anlaşma olursa üretim çizimleri yapılır ve bu çizimlere göre malzemeler işlenip bişleştirilir.
1. Fasat ve dekoratif süsleme çalışmaları – Cephe çizimleri yapıldıktan sonra seçilen herhangi bir malzeme çizimin üzerine basılır. 
Bu malzemelerin ana listesi: 
Bu malzemelerin ana listesi:
1. Kompozit Alüminyum Panel
2. Panel panoları
3.Fasat-Taş bezi (Sinterflex, Keramagranit, Mamer, Aglay, vb.)
4. Fasat Lamina
5. Alüminyum profil üzerine cam şişeler.
6. Kapı ve pencere sistemleri
7.Fibroblastik paneller

Projenin hangi bölümünde istasyonumuza ve teknik odalara sahip olacağız, bunlar başlangıçta çizimlerle belirlenir. Projede yerler ve ölçümlerin işlevselliği belirlendikten sonra bütce hesaplanır ve buna uygun olarak şirketlerden ekipmanlar araştırılır ve siparişe başlanılır.

Inşaata başlamadan önce ilk olarak projeyle tanışılır ve müşteri ile son karara varılır. Projenin mimari kısmı çözüldükten sonra onun konstruksiyon kısmı çözülür. Ardından tasarım yapılır. Konstruksiyon yapı tipine göre belirlenir. Projenin konstruksiyonu çizilir ve ona uygun olan malzeme listesi çıkarılır ve projenin mimarı tarafından sipariş verilir. 1. Binaların ve yapıların çelik konstrüksiyonları Mimaride sınırsız çözümler, projenin sorunsuz, daha estetik ve perspektif bir şekilde kullanılmasını sağlar. Yer yer edilen değişikliklere ve büyütme veya küçültme işlemlerinde hızlı ve sorunsuz bir geçiş imkanı sağlar. İstenirse, çelik taşıyıcı sistem tamamen sökülür ve dünyanın herhangi bir yerine ekonomik olarak taşınır. Ayrılma için geçici depolama da sağlanmaktadır. Yapıyı oluşturan tüm elementler cıvata gibi imal edilebilir. Bu ayrılabilir özellik, demontaj, nakliye, değiştirme, büyütme veya küçültme işlemlerinde çelik yapının en az zayiatla malzeme kaybının önlenmesini sağlar. Çelik konstrüksiyon yapısının tanıtımı ve takibi, binanın inşaatına sürekli olarak yapılması dolayısıyla üst düzey hataların önlenmesi sağlanır, bilgisayar ortamında güvenilirlik ve dayanıklılık en üst düzeyde tutulur.

Metal yapılar hemen hemen her inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu binanın temeli ve sütunları, tavanlar ve merdivenler, çeşitli bölümler vb. olabilir. FF Construction şirketi tüm projeleri mühendislik hesaplamalarına ve tüm standartlara tam uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bina dayanıklığını kaybettiği zaman – objektif nedenlerden dolayı binaların kullanım göstergelerinin de düşük olması sebebiyle bina ve diğer yapıların rehablitasyona ihtiyacı vardır. Bu durumlarda metal konstruksiyonlar aracılığıyla yapının sütun ve destek duvarlarının dayanıklığı  sağlanır. Metal saclar ve metal profiller kullanılır. Konstuksiyonun iş ortamına, kullanılan donatı  türüne bağlı olarak betonarme yapıların çatlağa dayanıklığına göre ilgili kategorilerin gereksinimleri gösterilir. Ve bu gereksinimler doğrultusunda saha çalışması başlatılır.

a) kategori 1 - çatlak oluşumu önlenir;

b) 2. Kategori –çatlağın  kısa ve uzun vadeli sınırlı genişlemesine izin verilir.

Betonarme yapıların çatlağa dayanıklılığına ilişkin taleplerin kategorileri elementin uzunlamasına ekseni normal ve eğimli çatlaklar için geçerlidir. Boyuna çatlakların açılmasının önlenmesi için yapıcı önlemler alınmalıdır (donatıların montajı), ancak önceden gerilmiş elementlerde, ayrıca, ön sıkıştırma aşamasında betondaki gerginlik maliyeti sınırlandırılmalıdır.

 

Teknik Durumin Değerlendirilmesi – Nicel olarak değerledirilen göstergelerin proje ve normatif belgeyle belirlenen göstergeleri ile kıyaslanmasına dayanarak, bina yapılarının veya bina ve tesislerin zarar görme derecesini ve istismara yararlı olup olmadıklarını belirliyoruz. Teknik durumun normatif derecesi - inşaat yapılarının veya bina ve tesislerin teknik durumu değerlendirilerek tüm kriterlerin nicel ve nitel göstergelerinin normatif belgelerin taleplerine (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН ve s.) uygunluğu belirlenerek çalışmaya başlanılıyor. Binanın modernizasyinu –mevcut normlarla istismar durumu ile ilgili yeni taleplere uygun olarak, eski binaların ve manevi bakımdan eskimiş donanımın değiştirilmesi ile ilgili hacim planlama ve mimari çözümlerin yenilenmesini öngören özel bir yeniden yapılandırma çalışmaları yürütüyoruz. Binanın manevi olarak eskimesi – bina ve tesislerin . temel işletme özelliklerinin modern teknik gereksinimler seviyesinden kademeli olarak (zaman içinde) azalmasıdır. Binaların fiziksel eskimesi – objektif nedenlerden dolayı binaların teknik və bununla ilgili olan istismar göstergelerinin de taleplere yanıt vermemesi sonucunda bina ve diğer yapıların rehabilitasyona ihtiyacı vardır. Binalar ilk olarak mimarlarımız tarafından incelenir ve bu incelmeye dayanarak gerekli ölçümler yapılır ve projenin ön çizimleri başlanılır.