/

Metal yapıların hazırlanması ve montajı

Metal yapılar hemen hemen her inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu binanın temeli ve sütunları, tavanlar ve merdivenler, çeşitli bölümler vb. olabilir. FF Construction şirketi tüm projeleri mühendislik hesaplamalarına ve tüm standartlara tam uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bina dayanıklığını kaybettiği zaman – objektif nedenlerden dolayı binaların kullanım göstergelerinin de düşük olması sebebiyle bina ve diğer yapıların rehablitasyona ihtiyacı vardır. Bu durumlarda metal konstruksiyonlar aracılığıyla yapının sütun ve destek duvarlarının dayanıklığı  sağlanır. Metal saclar ve metal profiller kullanılır. Konstuksiyonun iş ortamına, kullanılan donatı  türüne bağlı olarak betonarme yapıların çatlağa dayanıklığına göre ilgili kategorilerin gereksinimleri gösterilir. Ve bu gereksinimler doğrultusunda saha çalışması başlatılır.

a) kategori 1 - çatlak oluşumu önlenir;

b) 2. Kategori –çatlağın  kısa ve uzun vadeli sınırlı genişlemesine izin verilir.

Betonarme yapıların çatlağa dayanıklılığına ilişkin taleplerin kategorileri elementin uzunlamasına ekseni normal ve eğimli çatlaklar için geçerlidir. Boyuna çatlakların açılmasının önlenmesi için yapıcı önlemler alınmalıdır (donatıların montajı), ancak önceden gerilmiş elementlerde, ayrıca, ön sıkıştırma aşamasında betondaki gerginlik maliyeti sınırlandırılmalıdır.

 

Diğer Faaliyetler