/

Monolitik beton ve betonarme yapıların inşaatı

Teknik Durumin Değerlendirilmesi – Nicel olarak değerledirilen göstergelerin proje ve normatif belgeyle belirlenen göstergeleri ile kıyaslanmasına dayanarak, bina yapılarının veya bina ve tesislerin zarar görme derecesini ve istismara yararlı olup olmadıklarını belirliyoruz. Teknik durumun normatif derecesi - inşaat yapılarının veya bina ve tesislerin teknik durumu değerlendirilerek tüm kriterlerin nicel ve nitel göstergelerinin normatif belgelerin taleplerine (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН ve s.) uygunluğu belirlenerek çalışmaya başlanılıyor. Binanın modernizasyinu –mevcut normlarla istismar durumu ile ilgili yeni taleplere uygun olarak, eski binaların ve manevi bakımdan eskimiş donanımın değiştirilmesi ile ilgili hacim planlama ve mimari çözümlerin yenilenmesini öngören özel bir yeniden yapılandırma çalışmaları yürütüyoruz. Binanın manevi olarak eskimesi – bina ve tesislerin . temel işletme özelliklerinin modern teknik gereksinimler seviyesinden kademeli olarak (zaman içinde) azalmasıdır. Binaların fiziksel eskimesi – objektif nedenlerden dolayı binaların teknik və bununla ilgili olan istismar göstergelerinin de taleplere yanıt vermemesi sonucunda bina ve diğer yapıların rehabilitasyona ihtiyacı vardır. Binalar ilk olarak mimarlarımız tarafından incelenir ve bu incelmeye dayanarak gerekli ölçümler yapılır ve projenin ön çizimleri başlanılır.

Diğer Faaliyetler